Webseite durchsuchen

Künye

Telemedya yasası madde 5 ile yayın ve telemedya devlet anlaşmasının (Eyaletler arası yayın anlaşması - RStV) 55. maddesinin 1. paragrafına istinaden sunumu yapan:

Niedersachsen Adalet Bakanlığı
Basın ve halkla ilişkiler bölümü
Am Waterlooplatz 1

30169 Hannover
Telefon: (0511) 120 - 5044
E-Posta: pressestelle@mj.niedersachsen.de

Temsil yetkilisi

Bakanlık Müsteşarı Dr. Frank-Thomas Hett

Sorumlu

Christian Lauenstein (Basın sözcüsü)

 

Teknik işletim ve gerçekleştirme:

nanodesign
Rolf Grimmer e. K.
Borglingstraße 12
30419 Hannover
Telefon: (05 11) 3 88 93 84
Telefaks: (05 11) 3 88 93 82
Mobil:   (01 63) 3 88 93 81
Web sitesi: www.nanodesign.de

 

Düzen oluşturma ve tasarım:

tabasco.media UG (sınırlı sorumlu)
Stephanusstraße 27
30449 Hannover
Fon:   0511 2100444
Telefaks:   0511 1237 9869
E-Posta: mail@tabasco-media.com

www.tabasco-media.com

Sorumluluk reddi:

1. Online sunumun içeriği

Yazar sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu,tamlığı veya kalitesi konusunda herhangi bir teminat vermez. Sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından veya yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklanan maddi veya fikri hasarlara karşı sorumluluk iddiaları, yazarın kasten veya ağır ihmal sonucu oluşmuş olmasının ispat edilmiş olması haricinde temel olarak kabul edilmez.

Tüm teklifler bağlayıcı değildir. Yazar parçaları, sayfaları veya tüm sunumu önceden özel olarak ilan etmeksizin değiştirme, eklemede bulunma, silme veya yayını bir süreliğine veya nihai olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

2. Referanslar ve bağlantılar

Yazarın sorumluluk alanı dışındaki yabancı internet sayfalarına doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunulması (“linkler”) durumunda, sorumluluk yükümlülüğü yalnızca yazar içeriğin farkındaysa ve yasa dışı içeriğin kullanımını önlemesi, teknik olarak mümkün ve makul ise geçerli olacaktır.

Yazar bu vesile ile bağlantı oluşturulması sırasında, bağlantı sağlanan sayfada herhangi yasa dışı içeriklerin görünmediğini açıkça ifade eder. Linklenmiş/bağlı sayfaların güncel veya gelecekteki düzen, içerikler veya sahipliği konusunda yazarın hiçbir etkisi yoktur. Yazar bu nedenle, bağlantı sağlanması sonrasında değiştirilmiş olan tüm linklenmiş/bağlı sayfaların içeriğinden uzak olduğunu ifade eder. Bu tespit, tüm kendi internet sunumu dahilinde konulmuş olan link ve bağlantılar ile yazar tarafından oluşturulmuş olan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerine yapılan yabancı kayıtlar için geçerlidir. Yasa dışı hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından oluşan zararlar için sadece yönlendirme yapılmış olan sayfanın sunucusu sorumludur, bağlantılar üzerinden ilgili yayına sadece atıfta bulunan değil.

3. Telif ve marka hakkı

Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarını gözetmeye, kendi oluşturduğu grafikleri, ses belgelerini, video dizilerini ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafikler, ses belgeleri, video dizileri ve metinler kullanmaya gayret etmektedir.

İnternet sunumu dahilinde anılan ve yerine göre üçüncü şahıslar tarafından koruma altına alınmış marka ve ürün adları sınırsız olarak ilgili marka hakkı tescilli sahiplerinin geçerli mülkiyet haklarına tabidir. Sadece bahsetmek ile ticari markaların üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığı sonucu çıkarılmamalıdır!

Yayınlanan ve yazar tarafından oluşturulan nesneler üzerindeki telif hakkı, sayfa yazarı olarak yalnızca yazara aittir. Bu tür grafikler, sesli dokümanlar, video kesitler ve metinlerin başka elektronik veya basılı yayınlarda yazarın açıkça izni olmadan çoğaltılması yasaktır.

4. Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği

Bu sorumluluk reddi, bu sayfaya atıfta bulunan internet yayınının bir parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bazı kısımları veya bireysel formülasyonları artık mevcut hukuki duruma uymuyorsa veya tamamen uymuyorsa, belgenin geri kalan kısımları içerik ve geçerlilik açısından bundan etkilenmeden kalır.