Webseite durchsuchen

Kavram açıklamaları: Yasal terimler ve kısaltmalar hakkında kavram açıklamaları

Adli tanık refakatçisi
Tanık olarak haklarını tek başına kullanamayacak olan bir tanığa, ifade vermesi süresince refakat etmesi için tayin edilen avukat
Madde 68 b Ceza yargısı usul yönetmeliği
Bilirkişiler
Belirli bir bilgi alanında özel uzmanlık bilgisine sahip olan ve savcılık veya mahkeme tarafından cezai takibata bu uzmanlık bilgisini sunması konusunda görevlendirilen kişi
Ceza yargısı usul yönetmeliği 72 ve diğer maddeleri
Ceza kararnamesi
Savcılık tarafından tasarlanan ve hakim tarafından kontrol edilen ve imzalanan yazılı karar
Ceza yargısı usul yönetmeliği 407 ve diğer maddeleri
Ceza şikayeti
Polis veya savcılığa, failin cezai takibatının yapılmasının istendiğine dair yapılan yazılı beyan
Maddeler 77 ve diğerleri Ceza kanunu, § Madde 158 Ceza yargısı usul yönetmeliği
Cezai ehliyeti olmama
davranışının haksızlığını göremeyen veya bu anlayışa göre hareket eden ve bu nedenle bir suç eylemi için yargılanamayacak olan kişidir (eylem sırasında alkol, uyuşturucu veya ilaç tüketimi veya ciddi bir psikolojik hastalık nedeniyle meydana gelmiş)
Madde 20 Ceza kanunu
Dava maliyeti yardımı
Yaralının cezai takibata katılımı nedeniyle oluşacak maliyetler için maddi destek
Maddeler 172, 397 a, 406 g ve diğerleri Ceza yargısı usul yönetmeliği
Davalı (Kadın)
Mahkeme sürecinde, hakkında iddianameye izin verilen ve dava süreci başlatılan kişi
Madde 157 Ceza yargısı usul yönetmeliği
Dosya No
Polis, savcılık ve mahkemede sorgulama yapılmasına imkan veren süreç “tanımlama numarası”; yazışmalarda daima belirtin
Ek açıklama
Feri davacının veya onun görevlendirdiği avukatın, davaya katılımını bildiren yazılı açıklama
Madde 396 Ceza yargısı usul yönetmeliği
Ek süreç
Cezai takibat çerçevesinde yaralıya tazminat süreci. Bir talep gereklidir.
Ceza yargısı usul yönetmeliği 403 ve diğer maddeleri
Feri dava vekili
Feri davacı tarafından cezai takibatta adli vekil olarak atanmış olan avukat
Maddeler 397, 397 a Ceza yargısı usul yönetmeliği
Feri davacı
Açılan iddianameye katılan yaralanmış kişi
Madde 395 Ceza yargısı usul yönetmeliği
GVG
Yargı usul kanunu
İddianame
Eylem saati ve suç mahalli, ceza yönetmelikleri ve deliller dahil olmak üzere sanığa isnat edilen eylemi/eylemleri içeren yazı
Madde 200 Ceza yargısı usul yönetmeliği
İfadeyi reddetme hakkı
bir tanığı belirli koşullar altında tanıklık etme yükümlülüğünden kurtarır
Ceza yargısı usul yönetmeliği 52 ve diğer maddeleri
İtiraz
Yerel mahkemenin ceza konularındaki bir kararına karşılık yasal yol, bu yolla kararın kontrolü ve bölge mahkemesinde yeniden görülmesi sağlanır
Ceza yargısı usul yönetmeliği 312 ve diğer maddeleri
Kamu (Toplum)
Milliyet, din, ten rengi ve cinsiyetten bağımsız olarak vatandaşlar, ayrıca medya mensupları; ana duruşmaya toplumun katılımı, temel bilgilendirme ilgisi ve kontrolüne (keyfilikten koruma) yarar
Madde 169 Yargı usul kanunu
Kesinleşme
Mahkemenin verdiği kararın itiraz edilemeyecek durumda olması
Muhafaza (Barındırma)
Bir kişinin zorla bir psikiyatrik hastane, bir bağımlılıktan kurtulma merkezi veya önleyici gözaltına sevk edilmesi
Maddeler 63, 64, 66 Ceza kanunu
Psikososyal dava refakati
özel olarak eğitim almış bir uzman tarafından cezai takibat ve gündelik hayatta özellikle yoğun refakat ve destek
Madde 406 h Ceza yargısı usul yönetmeliği
Revizyon
Yerel veya bölge mahkemesinin bir ceza konusundaki kararına karşı yasal yol, bu yolla kararın hukukun doğru uygulanmış olmasının kontrol edilmesi sağlanır
Ceza yargısı usul yönetmeliği 333, 335 ve diğer maddeleri
Sanık (kadın)
Cezai takibatta, hakkında bir suç duyurusunda bulunulan ve eylem şüphelisi olarak tahkikat yapılan kişi
Madde 157 Ceza yargısı usul yönetmeliği
StGB
Ceza kanunu
StPO
Ceza yargısı usul yönetmeliği
Tanık (Erkek)
Bir olayı algılaması sonucunda buna katılan kişiler veya üçüncü şahıslar hakkında bilgi veren kişi
Ceza yargısı usul yönetmeliği madde 48 ve diğer maddeleri
Tanık refakatçisi
Bir tanığı gönüllü veya profesyonel olarak destekleyen kişi
Madde 406 f Ceza yargısı usul yönetmeliği
Tutuklama emri
Suçlanan bir kişinin geçici olarak tutuklanmasına dair hakim kararı; tutuklama emrinin infazı belirli koşullarda ertelenebilir
Ceza yargısı usul yönetmeliği 112, 112a ve diğer maddeleri
Yaralı (Kadın)
Bir suç eylemi sonucunda doğrudan hakkı yaralanan kişi, öldürme durumunda, öldürülen kişinin akrabaları da dahil
Maddeler 171, 172, 403, 406d ve diğerleri Ceza yargısı usul yönetmeliği