Webseite durchsuchen

Yardım ve danışmanlığa ihtiyacınız var

Bir suç olayına maruz kaldınız. Bu nedenden dolayı sadece güvenlik duygunuz olumsuz etkilenmez ve sizde korkular oluşmaz. Gündelik hayatınızın birçok alanı, suç olayının sonuçları ve korkularınızdan etkilenebilir. Ekonomik ve duygusal hayatınızdaki bu sonuçların üstesinden gelinmesi, taleplerin oluşturulması ve bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu konuda destek için farklı imkanlar hizmetinizdedir:

Gündelik hayatta destek ve danışma

Burada suç olayının sonuçları ile bağlantılı bilgiler ve genel ve özel danışmanlık imkanları için bilgiler bulabilirsiniz.

Mobilite sorunlarıyla ilgili destek

Kişisel nedenlerle kuruluşları ziyaret etme sorunlarınız varsa burada destek bulabilirsiniz.

Terapi yardımları

Maruz kaldığınız bir suç olayı nedeniyle psikolojik olarak oldukça etkilenmiş olabilirsiniz. Burada kısa vadeli ve uzun vadeli terapi yardımları sunan kuruluşlar konusunda bilgiler bulabilirsiniz.

Özel ihtiyaçlar için destek

Kişisel nedenler veya suç olayının sonuçları nedeniyle uzun süreli destek ve eğitimli refakate ihtiyaç duyarsanız burada hedef odaklı arama imkanları bulabilirsiniz.

Hukuki danışmanlık

Bir suç olayından sonra bir cezai takibat yapılmasından bağımsız olarak, çok çeşitli hukuksal sorular ortaya çıkmaktadır. Burada nasıl ve nerede hukuksal destek bulabileceğiniz konusunda bilgi ve açıklamalar bulabilirsiniz.

Akrabalar ve yakınlarınız için yardım ve danışmanlık

Bir suç olayına maruz kalan yaralı (kadın) veya yaralı (erkek) olarak muhtemelen sadece kendiniz korkmuş ve etkilenmiş değilsiniz. Size yakın olan, çevrenizdeki insanlar da sizin etkilenmenizi görüyor ve korkuları ve soruları oluyor. Burada etrafınızdaki bu insanlar için bilgiler bulabilirsiniz.

Bir suçla ilgili kanıtların güvenceye alınması

Maruz kalınan fiilden hemen sonra değil de anca muhtemelen daha sonra bir suç duyurusunda bulunmak ve bir cezai takibat başlatmak isterseniz, daha sonra gerekli olan delillerin nasıl güvenceye alınabileceği konusundaki bilgileri burada bulabilirsiniz.

Doğrudan maddi yardımlar

Bir suç olayına maruz kaldıysanız, bunun sonucunda maddi zorluklar oluşabilir. Burada maddi yardım imkanları konusunda bilgiler bulabilirsiniz.

Suç fiilinin sonuçlarının telafisi

Bir suç fiiline maruz kalan yaralı (kadın) veya yaralı (erkek) olarak genelde, faile karşı sonuçların telafisini iddia etme hakkınız vardır. Burada hakkınızın yerine getirilmesi imkanları konusunda açıklamalar ve bilgiler bulabilirsiniz.