Webseite durchsuchen

Özel ihtiyaçlar için destek

Bir suç fiili veya önünüzdeki bir cezai takibat nedeniyle özellikle baskı altındaysanız, psikososyal dava refakati özellikle yoğun ve kalifiye bir destek şekli sunar.

Psikososyal dava refakati, cezai takibatın her aşamasında başlatılabilir,
dolayısıyla şikayet bildiriminden önce de ve cezai takibatın sonlanmasından sonra da devam ettirilebilir. Kalifiye danışmanlık ve bilgilendirme sağlar ve tamamen bireysel sorunlar için de gündelik hayatta önemli yardımlar sunar.

Şunları elde edersiniz

·       Soruşturma ve cezai takibat hakkında ayrıntılı bilgiler,

·       Tanık olarak haklar ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme,

·       ana duruşmaya kapsamlı hazırlık ve mahkeme önünde ifadeye refakat,

·       ihtiyaç durumunda diğer uzmanlara, örn. doktorlar veya terapistlere aktarma,

·       sorular ve kuşkuların görüşülmesi için güvenilir bir çerçeve.

Niedersachsen’de psikososyal dava refakatini ihtiyaç durumunda ücretsiz alabilirsiniz. Anahtar kelime psikososyal dava refakati altında Destek kuruluşları listesi yakınlarındaki kişileri ve destek kuruluşlarını bulabilirsiniz. 

Bilgilendirme materyalleri


Flyer

Plakat

Leichte Sprache

Bilgilendirme materyalleri psikososyal dava refakatini koordine eden noktada her zaman ücretsiz olarak basılı nüsha şeklinde sipariş edilebilir:
Niedersachsen’de psikososyal dava refakatini koordine eden nokta
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover
Tel.: 0511--120 / -8728
E-posta:
MJH-KoordinierungsstellepProbe@mj.niedersachsen.de

Niedersachsen’deki onaylı psikososyal dava refakatçileri

·       Niedersachsen’deki onaylı psikososyal dava refakatçileri rehberi