Webseite durchsuchen

Haklarınız

Sizin yaralanmanıza yol açan bir suça maruz kaldınız (yaralı (kadın) veya yaralı (erkek)) veya bundan etkilenmeden bir suça tanık oldunuz (tanık (kadın) veya tanık (erkek)). Her iki durumda da bilmeniz gereken belirli hak ve yükümlülükleriniz vardır.

Burada aşağıdaki konular ile ilgili açıklama ve bilgileri bulabilirsiniz

 • Şikayette bulunma:
  Burada suç duyurusu ve ceza şikayeti hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Cezai takibat süreci ve önemli haklar ve yükümlülükler hakkında:
  Burada birbirini izleyen zaman kesitlerine bölünmüş olarak şunları bulacaksınız

  Soruşturma işlemi: Tanık olarak ifade verme hakkında açıklamalar ve tanıklık etmeyi reddetme hakkı, tanıkların doğruyu söyleme yükümlülüğü, tanıklara kişisel alanları hakkındaki sorular, ifade verme sırasındaki refakat Feri dava, Tutuklama emri hakkında açıklamalar ve soruşturma işleminin tamamlanması hakkında bir genel bakış
  Yargı süreci: İçerik hakkında ve zaman olarak arka arkaya gerçekleşen ara süreç ve ana süreç hakkında
  Hükmün infazı: Bir yargı kararı sonucunda verilmiş olan para veya hürriyeti kısıtlama cezasının infazı hakkında bilgiler Yaralı (kadın) veya Yaralı (erkek) olarak destek alma imkanlarınız hakkında.
 • Cezai takibatın dili ve süreç sırasındaki iletişim hakkında sorular:
  Alman dilini yeterince anlayamıyor veya konuşamıyorsanız, cezai takibat sırasında, ücretsiz olarak yeminli mütercim ve tercümanların yardımını ve başka kişilerin desteğini alma imkanınız vardır. Bu konudaki bilgileri burada bulabilirsiniz.
 • Cezai takibatta koruma, yardım ve refakat imkanları:
  Bir suçta Yaralı (kadın) veya Yaralı (erkek) olarak cezai takibatta mağdur koruması ve cezai takibat konusunda yardım ve danışmanlık hakkındaki imkanlarınız burada açıklanmakta ve pratik bilgiler verilmektedir.