Webseite durchsuchen

Soruşturma

Soruşturma işleminde, olayın aydınlatılması için tüm deliller toplanır. Bu, tanıkların ve zanlıların ifadesinin alınması, belgelerin toplanması ve güvenceye alınması (örn. dokümanlar, doktor raporları), izler (örn. parmak izleri, DNA izleri, kan izleri) veya nesneler (örn. fotoğraflar, suç araçları) ve gerektiğinde değerlendirme için uzmanlara başvurulması şeklinde olmaktadır.

Yaralı (kadın) veya yaralı (erkek) olarak aynı şekilde olayı yaşamış, izlemiş veya bundan haberdar olmuş diğer kişiler gibi tanıksınız. Olayın aydınlatılması için önemli olan tüm tanıklar, ifadelerinin alınması için polis veya savcılığa davet edilir.

Bu randevulara uyulması önemlidir, çünkü tanık ifadesi, birçok olayda, örn. cinsel suçlar, ev içi şiddet veya diğer şiddet vakalarında, bir şiddet suçunun tam seyrinin belirlenmesi için tek, ancak çoğunlukla da en önemli delildir.

Tanık ifadesine varsa doktor raporu gibi diğer belgeleri de getirip ibraz etmeniz gereklidir.

Öngörülmüş olan randevu için zamanınız yoksa randevunun başka zamana alınmasını talep edin. Tanık ifadesi için genelde güvendiğiniz bir kişiyi yanınızda getirebilirsiniz (Tanık yardımı, Feri dava, Niedersachsen feri dava vakfı). Randevu sırasında daha başka tanıklar da verebilirsiniz.

Suçlanan kişiye polis soruşturmasının tamamlanmasından önce, soruşturmalar ile ilgili savunma yapma fırsatı verilir. En geç bundan sonra işlemler savcılığa gönderilir. Burası soruşturma işlemini yönetir ve polisten, ek ifadeler almasını veya daha başka soruşturmalar gerçekleştirmesini isteyebilir. Bazen yaralılar ve tanıklar, ifadelerinin alınması için doğrudan da savcılığa davet edilir. Lütfen bu randevulara da uyun veya randevunun değiştirilmesini rica edin.

Savcılık, gerekçesiz veya mazeretsiz katılmama durumunda para cezası verebilir.

Tanık olarak ifade ve ifadeyi reddetme hakkı (imtina)

Tanık (erkek) veya Tanık (kadın) olarak doğruluk yükümlülüğü.

Tanıklara kişisel alanları konusunda sorular

İfade alınması sırasında refakat.

Feri dava.

Zanlıya karşı tutuklama emri.

Herhangi bir mahkumiyetin mümkün olmaması nedeni ile sonlandırma

Koşulsuz sonlandırma

Koşullu sonlandırma

İddianame veya ceza kararnamesi