Webseite durchsuchen

Karardan sonra: Cezanın infazı

Mahkeme tarafından hükmedilen bir ceza yetişkinlerde savcılık, gençler ve ergenlerde kural olarak çocuk hakimi tarafından infaz edilir.

Karar yetişkinlerde para cezası veya hürriyeti bağlayıcı ceza şeklinde olur. Para cezası veya hürriyeti bağlayıcı ceza, mahkemenin belirleyeceği bir süre boyunca ertelenebilir. Bunun anlamı, hükümlünün ertelenen süre boyunca mahkeme tarafından belirlenmiş olan kısıtlamaları veya talimatları yerine getirmesi durumunda para cezasını ödemeyeceği veya hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmeyeceğidir. Hükümlü bunu başarırsa, ceza erteleme süresi sonunda mahkeme tarafından verilen para veya hürriyeti bağlayıcı ceza kalkar. Eğer bunu başaramazsa, mahkeme para cezasının ödenmesine veya hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesinin kaldırılmasına karar verebilir. Bu durumda ceza infaz edilir.

Çocuk ceza hukukunda bunun haricinde daha birçok farklı hukuki sonuçlar vardır.

Yaralı (kadın) veya yaralı (erkek) olarak ceza ertelemesindeki koşullar ve talimatlardan siz de etkilenebilirsiniz, örnek olarak size bir zarar telafisi veya bir temas yasağı talimatı verilmişse. Bu gibi durumlarda çoğunlukla mahkeme size bir yazı göndererek bildirimde bulunur. Ancak bu her zaman böyle değildir. Bu nedenle prensip olarak şu geçerlidir

Bilgi:
Sürecin sonucu veya yazılı karar (ceza kararnamesi) hakkında yaralı olarak ancak bunu talep etmeniz halinde bilgilendirilirsiniz. Bu talebi polis veya savcılıkta verebilirsiniz.
Davanın dosya numarasını not edin.

Mahkeme bir ertelemeyi iptal ettiğinde veya bir para veya hapis cezasını erteleme süresi olmadan verdiyse ceza infaz edilir.

Para cezası

Hapis cezası

Muhafaza (Barındırma)

Destek imkanları