Webseite durchsuchen

Hukuki danışmanlık

Bir suç olayına maruz kaldınız. Bunun farklı etkileri ve yasal sonuçları olabilir.

Suç fiili sonucunda yaralandınız veya zarar gördüyseniz faile karşı zararınızın tazmin edilmesi hakkınız vardır. Bu zarar tazmin hakkı, maddi hasarlar, dolayısıyla varlığınız üzerindeki para ile ölçülebilir hasarlardan, ancak manevi zarar tazminatından, dolayısıyla öncelikle uğranılan bedensel hasarlar ve ruhsal sorunlar nedeniyle manevi tazminatı kapsayabilir. Genelde fail tarafından kabul edilmeyen bu hakların yerine getirilmesi için ya ceza kovuşturması sırasında bir ek süreç talebinde bulunabilirsiniz veya özel bir hukuk davasında fail hakkında bir şikayette bulunabilirsiniz. Her iki hukuk yolu için suç fiilinden etkilenenlerin danışmanlığında uzmanlaşmış bir avukat ile irtibata geçerek destek alınması tavsiye edilir.

Bir suç fiiline maruz kaldıysanız genelde olayların tanığı konumunda da olursunuz. Tanık olarak cezai takibatlarda belirli hak ve yükümlülükleriniz vardır. Bunların hangi hak ve yükümlülükler olduğunu Hak ve yükümlülükleriniz/Cezai takibat altında okuyabilirsiniz. Tanık olarak mutlaka bir avukata ihtiyacınız yoktur. Ancak tanık olarak ifade vermek üzere yanınızda bir avukat getirme hakkınız vardır. İfade verme sırasında kendi başınıza hakkınızı kullanamayacağınız hissini taşıyorsanız, ifade verme için bir avukatın tanık desteği olarak atanıp atanamayacağını kontrol ettirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra kendiniz de suç failinden yaralanmışsanız, cezai takibatta çift rolünüz vardır. Tanık olarak hak ve yükümlülüklerinizin yanı sıra, yaralı olarak aktif biçimde cezai takibata katılabilirsiniz. Bu konudaki diğer bilgileri Haklarınız /Soruşturma işlemi#Feri dava altında bulabilirsiniz.

Eğer feri dava veya mağdur hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat arıyorsanız, Destek kuruluşları listesinde bulabileceğiniz mağdur yardımı kuruluşları konusunda bilgi alabilirsiniz. Bunun haricinde Federal barolar birliğinin web sitesinde sizin alanınız için yetkili baroyu arayabilir ve oradan feri dava ve mağdur hakları konusunda bilgileri olan bir avukat sorabilirsiniz.