Webseite durchsuchen

Bir şiddet suçu fiilinin kanıtlarının suç duyurusu olmadan güvenceye alınması

Eğer bir suç fiiline maruz kaldıysanız, olayın delillerinin güvenceye alınması, bir soruşturma ve cezai takibat işlemi için önemlidir. Bunlar özellikle izler, fotoğraflar ve olay nesneleri vb. gibi fiziksel kanıtlardır.

Genel olarak delillerin güvenceye alınması
Prensip olarak fiziksel kanıtların güvenceye alınması, savcılık ve soruşturma işleminin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan polisin işbirliğinde gerçekleştirilir. Kanıtları soruşturma ve cezai takibatta başarıyla kullanabilmek için kanıtların hangi şekilde güvenceye alınması konusunda polis ve savcılık için belirlenmiş olan standartlar mevcuttur. Bu standartlar, kanıtların tahrif edilmesinin önlenmesi ve kanıtların kapsamlı bir şekilde incelenmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bilgi:
Polisin kanıtları güvenceye alması durumunda daima bir soruşturma işlemi başlatması gerekmektedir. Bu, yaralı olarak işlemin başlatılması ve devam ettirilmesini istemenizden bağımsız olarak gerçekleşir.

Suç duyurusu olmadan güvenceye alma
Aile içi şiddet veya bir cinsel suç fiilinin yaralısı olarak, derhal bir suç duyurusu yapmak istemeyecek veya yapamayacak derecede istisnai bir bedensel ve ruhsal durumda bulunabilirsiniz. Düşünme süresi, danışmanlık ve destek ihtiyacında olabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Yaşanan suç fiiline ait fiil izlerinin (sperm vs.) ve yaralanmaların (morluklar vs.) zamanında güvenceye alınarak usulüne uygun biçimde belgelenmesi, bunların daha sonraki soruşturma ve cezai takibatlarda kaybolmaması için önemlidir. Yaralanmalarınızı uzmanca ve bir cezai takibat için kullanılabilir biçimde belgeleme ve izleri güvence altına aldırma imkanınız vardır. Niedersachsen’de bu, Hannover Tıp Fakültesi Adli Tıbbı ve onunla birlikte çalışan klinikler aracılığı ile gerçekleşmektedir.  
Almanya’da benzer çalışan projeleri
terres des femmes web sitesinde bulabilirsiniz.