Webseite durchsuchen

Suç fiilinin sonuçlarının telafisi

Bir suç olayına maruz kaldınız. Bunun sizin için hem maddi ancak özellikle bedensel ve/veya ruhsal sonuçları olabilir.

Temelde bir suça maruz kalmış olan herkes failden bir tazminat ve gerektiğinde manevi tazminat türünde bir telafi talep edebilir. Ancak sıklıkla zarara neden olmuş kişiler, gelir ve servetleri olmadığından, bu ödemeleri gerçekleştiremez. Özel sigortalar ve sosyal yardımlar bu iddiaları hiç karşılamamakta veya kısmen karşılamaktadır. Zarara neden olan kişinin bulunamaması durumu da nadir değildir.

Maddi sıkıntılar durumunda sosyal yardım ofisleri veya hayırsever kuruluşlara veya burada   bulabileceğiniz suç fiilleri mağdurları konusunda uzmanlaşmış kuruluşlara başvurabilirsiniz.

Aşırılık yanlısı saldırılardan etkilenenler için yardımlar

Eğer Alman veya meşru olarak Almanya’da bulunan yabancı olarak bir aşırılık yanlısı saldırıya maruz kaldınız veya tanık olduysanız, Federal Adalet Bürosundan bir tazminat alabilirsiniz. Aşırılık yanlısı saldırılar özellikle aşırı sağcı, yabancı düşmanı, anti semitik (Yahudi düşmanı), İslamcı veya aşırı sol motivasyonlu yaralanmalardır, ancak yoğun tehdit durumlarında veya onur yaralanmaları durumunda da söz konusu olabilir. Federal Adalet Bürosu, talep üzerine bireysel olaylarda, yaralanmalar ve sağlık yaralanmaları ancak aynı zamanda hakaret gibi onur yaralamaları için takdire bağlı olarak tazminat ödenmesine karar verir. Talep formunu ve sorular için iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Şiddet olaylarından etkilenenler için tazminat yardımları

Bir şiddet suçu olayına maruz kaldıysanız, şiddet suçu mağdurlarının tazminatına dair kanuna (OEG) istinaden bir tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Bu yasaya göre bir şiddet olayı nedeniyle oluşan bir ruhsal ve/veya bedensel bir sağlık hasarının sonuçları için devlet yardımları alma hakkınız vardır. Sadece faile karşı iddia edebileceğiniz sivil yasaya istinaden tazminat parası bundan hariç tutulmalıdır.

Şiddet olayına dair hangi bilgileri vermek zorundasınız

Burada bulabileceğiniz yetkili bakım makamı, olguyu kendi başına çözmelidir, ancak bunun için sizin katılımınıza ihtiyacı vardır. Örn. fiilin tanıkları yoksa ve fiil başka türlü ispatlanamıyorsa, talebinizde şiddet olayına ilişkin çok detaylı bilgiler vermeniz gerekebilir. Olası soruları önlemek için bunu mümkün olduğunca detaylı yapın. Kısa talep dilekçesi, talep dilekçesi ve talep hakkındaki bilgilendirme sayfasını indirmeler listesinde bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgilerde zorluk çekiyorsanız, öncelikle olay yeri ve olay zamanına dair yaklaşık bilgiler de yeterli olacaktır (örnek olarak: “2013 başından 2013 ortasına kadar, genelde kendi dairemizde”). Eğer zaten bir cezai takibat başlatılmış veya yürütülmüşse, bundan sağlanan bilgiler, olayın hızla açıklığa kavuşturulması için yardımcı olabilir. Ayrıca olaya ilişkin bilgileri yeniden vermek zorunda kalmayabilirsiniz. Lütfen bu nedenle bakım makamı soruşturma dosyalarının talep edebilmesi için polis ve/veya savcılığın dosya numarasını bildirin.

Talepte bulunurken desteğe ihtiyacınız var mı

Muhtemelen bu talep formunda sizden istenen bazı verilerin üzerinizde baskı oluşturduğunu hissediyorsunuz. Talep oluşturma sırasında bu veya başka nedenlerle yardıma ihtiyaç duyarsanız, her zaman bakım makamınıza veya elbette tüm diğer sosyal makamlara başvurabilirsiniz. Yetkili bakım makamının adreslerini hem Niedersachsen Eyalet Sosyal İşler, Gençlik ve Aile Dairesi hem de burada bulabilirsiniz.

Bir cezai takibat gerçekleştirilmiş olsa da oradaki yasal tespitler ve kanıt değerlendirmeleri, OEG’ye istinaden karar verilmesi için bağlayıcı değildir. Bu, fail cezai takibatta beraat ettiyse veya bulunamıyorsa da belirli koşullar altında yine de bir tazminat alabileceğiniz anlamını taşımaktadır.

Downloads

Sorumlu Kişi