Webseite durchsuchen

Sömürüldünüz veya sömürülüyorsunuz, kötü muameleye uğradınız ya da kaçırıldınız

Sömürü, kötü muamele ve kaçırma çoğunlukla insan kaçakçılığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilir. Cinsel sömürü ve iş gücü sömürüsü, insan ticaretinin farklı türleridir. İnsan ticareti, mağdur olarak en nadir durumlarda kendi başınıza kurtulabileceğiniz ağır bir suçtur.

Alma yasalarına göre insan ticareti, mağdur durumda olan sizin çaresiz veya bir çıkmaz içinde olduğunuzu var sayar. Bu çaresizlik, bir yabancı ülkede bulunma ile gerekçelendirilmiş olmalıdır. Bu örneğin, Almanca dilini anlamamanız veya yeterince anlamamanız, paranızın olmaması ve barınma ile beslenme konusunda sizi istismar eden kişiye muhtaç olmanız durumunda olabilir.  Bir çıkmazda bulunma durumu, ciddi bir ekonomik veya kişisel zorluk içerisinde bulunmanız durumunda söz konusu olabilir. Çıkmaz durumda olma varsayımı için başka bir ülkeden veya Almanya’dan gelmeniz fark etmez.

Cinsel sömürü için insan ticareti

Yukarıda tanımlanan şekildeki çıkmazda ve çaresiz olma durumunuz, bir veya birden fazla zanlı tarafından fuhuş yapmanız veya bunu devam ettirmeniz veya cinsel eylemlerde bulunmanız için kullanılıyorsa, cinsel sömürü için insan ticareti suçu söz konusu olabilir. 21 yaşın altındaysanız, herhangi bir çıkmazda veya çaresiz durumda olmadan da bu geçerlidir.

Cinsel sömürü için insan ticareti mağduruysanız, hızla bir uzman danışmanlık noktasında danışmanlık ve yardım aramalısınız. Durumunuz ile bağlantılı olarak suça karışmış olduğunuza dair korkunuz varsa bile uzmanlaşmış danışmanlık noktalarında durumunuz hakkında görüşme imkanı vardır. Niedersachsen’deki uzmanlaşmış danışma noktaları örnek olarak

- İnsan ticareti mağdurları için merkezi koordinasyon ve danışmanlık noktası (KOBRA) ve

- İnsan ticareti, fuhuşa zorlama ve evlilik ticareti mağdurları için uzman organizasyon SOLWODI e.V.

Diğer bilgileri ayrıca Niedersachsen Sosyal Sağlık ve Adalet Bakanlığı'nınweb sitesinde de bulabilirsiniz.

Emek sömürüsü için insan ticareti

Yukarıda tanımlanan anlamdaki çıkmazda ve çaresiz olma durumunuz bir veya birden fazla zanlı tarafından bu zanlılar veya üçüncü şahıslar için normalde aynı işi yapan başka işçilerden çok daha kötü şartlarda çalışmanız için kullanılıyorsa, emek sömürüsü için insan ticareti suçu söz konusu olabilir. Bu özellikle çalışmanızda o iş için normalde ödenenden daha az para almanız durumunda söz konusu olabilir.

21 yaşın altındaysanız, bir çıkmazda veya çaresiz durumda olmanız gerekmez. İnsan ticaretinin ötesinde daha başka cezai suçlar da söz konusu olabilir.

Emek sömürüsü için insan ticareti mağduruysanız, hızla bir uzman danışmanlık noktasında danışmanlık ve yardım aramalısınız. Durumunuz ile bağlantılı olarak suça karışmış olduğunuza dair korkunuz varsa bile uzmanlaşmış danışmanlık noktalarında durumunuz hakkında görüşme imkanı vardır. Niedersachsen’deki uzmanlaşmış danışma noktası örnek olarak

Cinsel sömürü için insan ticareti mağduruysanız, hızla bir uzman danışmanlık noktasında danışmanlık ve yardım aramalısınız. Durumunuz ile bağlantılı olarak suça karışmış olduğunuza dair korkunuz varsa bile uzmanlaşmış danışmanlık noktalarında durumunuz hakkında görüşme imkanı vardır. Niedersachsen’deki uzmanlaşmış danışma noktaları örnek olarak

- İnsan ticareti mağdurları için merkezi koordinasyon ve danışmanlık noktası (KOBRA) ve

- İnsan ticareti, fuhuşa zorlama ve evlilik ticareti mağdurları için uzman organizasyon SOLWODI e.V.

Diğer bilgileri ayrıca Niedersachsen Sosyal Sağlık ve Adalet Bakanlığı'nınweb sitesinde de bulabilirsiniz.

Emek sömürüsü için insan ticareti

Yukarıda tanımlanan anlamdaki çıkmazda ve çaresiz olma durumunuz bir veya birden fazla zanlı tarafından bu zanlılar veya üçüncü şahıslar için normalde aynı işi yapan başka işçilerden çok daha kötü şartlarda çalışmanız için kullanılıyorsa, emek sömürüsü için insan ticareti suçu söz konusu olabilir. Bu özellikle çalışmanızda o iş için normalde ödenenden daha az para almanız durumunda söz konusu olabilir.

21 yaşın altındaysanız, bir çıkmazda veya çaresiz durumda olmanız gerekmez. İnsan ticaretinin ötesinde daha başka cezai suçlar da söz konusu olabilir.

Emek sömürüsü için insan ticareti mağduruysanız, hızla bir uzman danışmanlık noktasında danışmanlık ve yardım aramalısınız. Durumunuz ile bağlantılı olarak suça karışmış olduğunuza dair korkunuz varsa bile uzmanlaşmış danışmanlık noktalarında durumunuz hakkında görüşme imkanı vardır. Niedersachsen’deki uzmanlaşmış danışmanlık noktası örnek olarak çalışma ve yaşam eğitim birliğinde Hannover ve Oldenburg’daki başvuru noktaları ile yerleşik olan Mobil çalışma danışma noktasıdır.

Bilgi:

Siz veya size yakın insanlar güncel olarak kendilerini tehdit altında hissediyor ve korkuyorsa, bu suç eylemleri konusunda uzmanlaşmış polis hizmet noktalarına başvurmalısınız. Uzmanlaşmış kurumların danışmanları bu konuda sizi destekleyebilir.